Juridische informatie

Ik heb uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze website, en doe er voortdurend alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en actueel is. Ondanks onze inspanningen bestaat de kans dat de getoonde informatie niet (meer) correct en/of actueel is. Ik kan derhalve niet gehouden worden aan mogelijke incorrecte of incourante informatie welke op deze website wordt getoond, noch kan ik enige aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden.

 

Copyrights

De volledige inhoud van deze website is intellectueel eigendom van Hair & Colors en/of haar leveranciers en is auteursrechetlijk beschermd en valt onder copyrights van Hair & Colors en/of haar leveranciers.

 

Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hair & Colors worden gekopiëerd, vermenigvuldigd of anderzins gebruikt worden.